Scena, na której występują aktorzy z niepełnosprawnością ubrani w proste lniane stroje. Na suficie widać profesjonalne oświetlenie, prawa część zdjęcia zacieniona.

Edukacja i dzielenie się wiedzą

Edukacja dzieci i młodzieży

W 2018 roku przeprowadziliśmy warsztaty w 19 szkołach podstawowych Wielkopolski. Ponad 640 uczniów wzięło udział w spotkaniach z osobami, które straciły sprawność w wyniku wypadku (rok wcześniej odwiedziliśmy 14 szkół i spotkaliśmy się z blisko 700 uczniami). Poruszają wyobraźnię, ostrzegają i pokazują jak niewiele trzeba, by doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Wszystko po to, by uchronić młodych ludzi przed nieodpowiedzialnymi zachowaniami,a w konsekwencji niepełnosprawnością. W 2019 roku gościliśmy w 13 szkołach i spotkaliśmy się z 430 uczniami.

Mniejsza liczba spotkań w szkołach nie oznacza jednak, że mniej uczniów korzysta z naszej wiedzy, ponieważ udostępniamy bezpłatnie scenariusze lekcji, w oparciu o które nauczyciele mogą przeprowadzać swoje lekcje.

Potrzeba spotkań ze strony dzieci i młodzieży jest coraz większa. Odzywają się do nas dyrektorzy szkół z całej Polski zapraszając na lekcje edukacyjne. Nie możemy wszędzie dojechać, ale dzielimy się wiedzą, aby nauczyciele mogli samodzielnie przeprowadzać lekcje na temat niepełnosprawności. W 2018 roku stworzyliśmy kolejny scenariusz lekcji „Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji marzeń” (dla klas I-VI szk. podst.). Podczas lekcji uczeń „oswoi się” z tematem niepełnosprawności, pozna podstawowe zasady w relacjach z osobą z niepełnosprawnością i książkę „Mali Odkrywcy” stworzoną przez dzieci z niepełnosprawnością.

Edukacja dorosłych, by lepiej rozumieli potrzeby osób z niepełnosprawnością

W 2018 roku przeszkoliliśmy 40 urzędników Urzędu Miasta w Radomiu. Przekazaliśmy im wiedzę z obszaru praw osób z niepełnosprawnością, zapoznaliśmy z rodzajami niepełnosprawności i savoir- vivre’m w relacjach z osobami z niepełnosprawnością. Przeprowadziliśmy dwa warsztaty dla kierowców i przedstawicieli handlowych na zlecenie szkoły bezpiecznej jazdy Škoda Auto Lab z Poznania. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. o niebezpiecznych zachowaniach na drodze i konsekwencjach jakie one za sobą niosą. Tradycyjnie już szkoliliśmy kierowców Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. W 2018 roku w 3 szkoleniach udział wzięło 30 kierowców, którzy poznali  rodzaje niepełnosprawności oraz zasady asystowania i obsługi pasażera z niepełnosprawnością w transporcie miejskim. Z tematyką dostępności zapoznaliśmy również 4 konińskich architektów.

W 2018 roku nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Jazdy TURBO w Koninie, która jako jedyna w naszym regionie dysponuje autem przystosowanym dla kierowców z niepełnosprawnością ruchową. Przeszkoliliśmy pięciu instruktorów nauki jazdy. Więcej o prawie jazdy dla niepełnosprawnych piszemy TUTAJ.

W 2019 roku szkoliliśmy pracowników Nadleśnictwa Konin. Udział w warsztatach wzięło 30 osób. Poznali prawa osób z niepełnosprawnością, rodzaje niepełnosprawności, savoir-vivre w relacjach z osobami z niepełnosprawnością oraz problemy z jakimi na co dzień się borykają.

Maciej Wiatrowski wziął udział w debacie konstytucyjnej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach osób z niepełnosprawnościami, która odbyła się w marcu 2019 roku Koninie. Nasi reprezentanci w latach 2018 i 2019 zasiadali w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Koninie.

W 2019 roku prezentowaliśmy działania Fundacji podczas następujących wydarzeń: : konferencja w Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, spotkanie warsztatowe metodą World Café w ramach projektu Social(i)Make, ogólnokrajowa konferencja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (Maciej Wiatrowski prowadził wykład na temat dostępności ośrodków zdrowia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), piknik w Mińsku Mazowieckim pn. Kultura Dostępna, Gala Działania Godne Uwagi (tu odebraliśmy nagrodę za przeprowadzenie projektu innowacyjnego w Inkubatorze WINS), Koniński Kongres Edukacyjny, debata o wykluczeniu z udziałem reprezentacji konińskich szkół średnich. Na zaproszenie Prof. dr hab. Aleksandra Kabscha kolejny rok z rzędu przeprowadziliśmy spotkanie ze studentami Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2017 roku uczestniczymy w kampanii społecznej Napisz testament, której celem jest edukacja Polaków w dziedzinie testamentów oraz zachęcanie ich do uwzględniania w testamentach rzetelnych i transparentnych organizacji pozarządowych. Podobne kampanie działają od lat na Zachodzie – w takich państwach jak Wielka Brytania, Austria czy Niemcy zapisy testamentowe na rzecz organizacji pozarządowych należą do codzienności.

W latach 2018 i 2019 zorganizowaliśmy w Koninie po dwa wykłady testamentowe w roku (jedno wiosną, a drugie jesienią w ramach Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów). Uczestnicy tych spotkań mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych z prawa spadkowego.

Od 2018 r. 2 razy w tygodniu, na infolinii dyżurują współpracujący z kampanią prawnicy, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych dotyczących prawa spadkowego. Z Konina dyżur prowadzili mec. Marcin Janiak (Prawnik w Biegu) oraz mec. Marek Gruchalski.

W ramach kampanii został wydany informator „Napisz testament” dla wszystkich, którzy rozważają sporządzenie tego dokumentu. W przystępny sposób rozwiewa wątpliwości i odpowiada na pytania związane z ostatnią wolą.

Ogólnopolskie warsztaty ARTEterapii

Co roku z całej Polski przyjeżdżają do nas terapeuci, wolontariusze i opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy w swojej pracy wykorzystują metody terapii przez sztukę i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności w tym obszarze.

W okresie maj – grudzień 2018 zorganizowaliśmy 16 trzydniowych warsztatów w ramach trzeciej edycji projektu ARTEterapia Drogą do Twórczej Integracji, w których udział wzięło 240 osób, w tym 19 z niepełnosprawnością. Najlepsi polscy terapeuci – praktycy zrealizowali 384 godziny zajęć. Odbyły się warsztaty na poziomie podstawowym i zaawansowanym z muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii, plastykoterapii, dramy stosowanej, teatroterapii.

W sali na niebieskiej podłodze leżą dorosłe osoby - roześmiane, tworzą różne figury, są zaplątane w duży jasnozielony materiał.

W okresie wrzesień – listopad 2019 roku w czwartej edycji projektu udział wzięło 150 osób z całej Polski. Zorganizowaliśmy 10 trzydniowych warsztatów – łącznie 240 godzin zajęć (muzykoterapia, drama stosowana, plastykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, teatroterapia).

Zależy nam bardzo, żeby nasze warsztaty były dostępne dla osób z całej Polski. Pozyskujemy środki z PFRON’u, a liczba warsztatów jest uzależniona od wysokości uzyskanej dotacji. Zainteresowanie warsztatami jest z roku na rok coraz większe i przewyższa liczbę miejsc, które możemy zaoferować.

Teatralni z PODAJ DALEJ

to wspaniali aktorzy, którzy na scenie dają z siebie wszystko. Podczas prób sami kreują postaci, które odgrywają. W tym procesie twórczo-terapeutycznym wspierają ich wolontariusze. W 2018 roku w zajęciach brało udział 45 osób (w tym 30 z niepełnosprawnością gł. intelektualną). Aktorzy przygotowali  dwie etiudy teatralne – „Calineczkę” i „Legendę o Koninie”. Każdą wystawili dwukrotnie na prawdziwej scenie. W „Calineczce” aktorzy opowiadali o odmienności, która istnieje, ale nie zawsze jest akceptowana. Temat bardzo trudny, ale ważny.

W 2019 roku 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 10 wolontariuszy wzięło udział w warsztatach teatralnych i po kilku miesiącach prób wystawiło na konińskich bulwarach przedstawienie „Janosik”.

Wolontariat

W 2018 roku w działaniach Fundacji towarzyszyło nam 44 wolontariuszy (w tym 8 osób z niepełnosprawnością), a w 2019 roku ich liczba wzrosła do 70 (w tym 8 osób z niepełnosprawnością). Większość naszych wolontariuszy to ludzie młodzi, którzy po maturze wyjeżdżają z Konina na studia do innego miasta. Powoduje to dużą rotację, jednak jest też stała grupa wolontariuszy zawsze gotowa do działania.

Na wykresie kolumnowym pokazana została liczba wolontariuszy, którzy działali w Fundacji PODAJ DALEJ w latach 2017 - 2019.

W 2018 roku 37 wolontariuszy wzięło udział w 6 warsztatach trwających łącznie 67 godzin (wolontariat w pierwszych krokach, budowanie zespołu i komunikacja w zespole, jak być asertywnym, asystowanie osobie z niepełnosprawnością). W 2019 roku w 5 warsztatach uczestniczyły 42 osoby (łącznie 72 godziny). Liczba godzin szkoleniowych dla wolontariuszy nie zmieniła się znacząco w stosunku do 2017 roku, wynosiła wówczas 64 godziny.

W 2018 roku wolontariusze pomagali podczas zajęć aktywnej rehabilitacji, boccii, na basenie oraz podczas zajęć sportowo-rehabilitacyjnych, turnieju koszykówki na wózkach i warsztatów ARTEterapii organizowanych przez Fundację. Włączyli się też w organizację balu karnawałowego dla Podopiecznych Fundacji, WOŚP w Koninie, akcję 1% podatku, Dzień Dziecka, koncert Corpus Dei, oraz Koniński Kongres Kobiet. Swoich sił sprawdzili również podczas kolonii Małych Odkrywców! Łącznie przepracowali 7098 godzin, co przyjmując ówczesny przelicznik 17 zł/h dało wartość 120666 zł.

W 2019 roku wolontariusze włączyli się w organizację zajęć sportowo – rehabilitacyjnych, warsztatów ARTEterapii, balu karnawałowego, WOŚP w Koninie, akcji 1% podatku, koncertu Corpus Dei i Konińskiego Kongresu Kobiet. Pomagali podczas turniejów koszykówki na wózkach (drużyna Mustang Konin), Festiwalu Kultur Miast Partnerskich, kampanii społecznej Ludzie sukcesu i obchodów 15-lecia Fundacji PODAJ DALEJ. Nasi wolontariusze mieli pod opieką dzieci z niepełnosprawnością podczas kolonii letnich Mali Odkrywcy, byli również na Konińskich Targach Przedsiębiorczości i Jarmarku św. Bartłomieja. Wspierali akcje: Dzień Dziecka, Dzień osób z niepełnosprawnością, „Coś z niczego”, „Diagnostyka smyka”, a także Babski Targ i Full of love – festyn integracyjny. Uruchomili też kulinarne talenty i piekli ciasta w ramach #bakeacakechallenge, z których dochód przeznaczyliśmy na stworzenie Osady Janaszkowo. Łącznie przepracowali 8594 godziny, co przyjmując ówczesny przelicznik 17 zł/h dało wartość 146098 zł.

Wartość pracy wolontariuszy w złotówkach, w latach 2017 - 2019. O tych danych piszemy w treści powyżej.

<< poprzedni  –  następny >>