Profil Raportu

Raport Oddziaływania Społecznego Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ to trzecia tego typu publikacja w historii organizacji. Raport obejmuje dane za rok kalendarzowy 2018 – 2019. Został sporządzony w formacie elektronicznym i umieszczony na stronie internetowej http://raport-2018-19.podajdalej.org.pl Raport nie został poddany wewnętrznej weryfikacji.

Zapowiedź Raportu wydaliśmy w formie niespodzianki. Woreczek z nasionami łąki ma symbolizować wzrost i rozwój, które są możliwe tylko wtedy, gdy zapewnimy odpowiednie wsparcie i warunki. Fundacja PODAJ DALEJ rozwija się dzięki Darczyńcom, a nasi Podopieczni – osoby z niepełnosprawnością, wzrastają i usamodzielniają się otrzymując wsparcie w Fundacji. W ten sposób wypełniona zostaje idea PODAJ DALEJ!

Gdyby mieli Państwo pytania, czy sugestie związane z niniejszym raportem lub chcieli otrzymać od nas Woreczek z nasionami łąki, zapraszamy do kontaktu z Zuzanną Janaszek – Maciaszek, Prezeską Zarządu Fundacji PODAJ DALEJ, e-mail: zuzanna.janaszek@podajdalej.org.pl

<< poprzedni  –  następny >>