Zdjęcie wykonane z góry (prawdopodobnie z okna). Sześć młodych osób na wózkach inwalidzkich (w tym jedna kobieta w czerwonej sukience bez rękawów) patrzy w górę. Dwie osoby z lewej wyciągają na boki ręce w geście pozdrowienia.

Dialog z interesariuszami

Przygotowując nasz trzeci Raport Oddziaływania Społecznego wykorzystaliśmy komunikację dwustronną i podczas indywidualnych spotkań zapytaliśmy naszych interesariuszy (wszyscy znali nasze wcześniejsze dwa raporty) o tematy i kwestie, które powinniśmy w nim zawrzeć oraz w jakiej formie powinny one zostać przedstawione.

100% badanych zadeklarowało, że w raporcie chciałoby zobaczyć prowadzone programy – ich efekty oraz liczbę beneficjentów. Wśród informacji, które interesariusze wymieniali jako najciekawsze i najistotniejsze dla siebie najczęściej pojawiały się: efekty pracy Fundacji, struktura kosztów i wydatków oraz źródła i sposoby pozyskiwania środków na działalność. Proszono również o konkretne przykłady współpracy z biznesem. Część osób wyraziła zainteresowanie rozpoczynającym się projektem – Osadą Janaszkowo. Osoba śp. Doktora Piotra Janaszka pojawiała się również w naszych rozmowach. Szczególne zainteresowanie wywołał film pt. „Doktor Piotr”, którego premiera odbyła się w 2019 roku, w 21. rocznicę śmierci Patrona Fundacji.

Ponad 75% badanych preferuje raport w wersji elektronicznej. Ponad 70% osób chciałoby dowiedzieć się o naszym raporcie drogą mailową, pozostałe osoby czekają na „niespodziankę” (są to osoby, które pamiętały eksperyment z kuchenną rękawicą* z pierwszego Raportu).

Poprosiliśmy o kilka słów komentarza odnośnie drugiego Raportu Fundacji za rok 2017. Interesariusze podkreślali, że interesująca i przejrzysta była dla nich elektroniczna wersja raportu. Z uznaniem ocenili sposób prezentacji danych, a także część edukacyjną (10 wskazówek dla dobrego pracodawcy; scenariusz lekcji – Bezpiecznik szkolny oraz Poradnik o relacjach sprawni – niepełnosprawni) i wysoki poziom merytoryczny (w tym szersze spojrzenie na sytuację osób z niepełnosprawnością w Polsce).

Odbiorcy wysoko ocenili również skróconą wersję Raportu wydaną drukiem w połączeniu z biurkowym kalendarzem na 2019 rok. Z jednej strony zwrócili uwagę na sposób zaprezentowania Raportu, a z drugiej możliwość poznania Podopiecznych Fundacji, których fotografie znalazły się na stronach kalendarza. Interesariusze podkreślali także wartość edukacyjną Raportu – do każdego egzemplarza załączaliśmy plakat A-3 zawierający 10 wskazówek dla dobrego pracodawcy (rady stworzone przez osoby aktywne zawodowo mimo niepełnosprawności).

O naszych wysiłkach na rzecz oddziaływania społecznego mieliśmy okazję rozmawiać z interesariuszami nie tylko przy okazji przygotowywania Raportu, jednak wnioski z tych dyskusji zostały również włączone do niniejszej publikacji.

Informacje, które zawarliśmy w niniejszym Raporcie odnoszą się do międzynarodowych wytycznych raportowania Global Reporting Initiative GRI G4 w podstawowej wersji Core oraz suplementu przygotowanego dla organizacji pozarządowych. Przedstawiliśmy w nim dane za lata 2018-2019. W dokumencie zostały też zasygnalizowane wybrane najważniejsze wydarzenia z tych lat.

O tym, jak lepiej zorganizować proces gromadzenia i analizowania wskaźników dyskutowaliśmy dwukrotnie podczas spotkań z zespołem koordynatorów projektów. Raport powstał po wewnętrznych konsultacjach z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za poszczególne kwestie. Lista tematów i zagadnień poruszonych w niniejszej publikacji nie odbiega od poprzedniego Raportu, została jedynie rozszerzona o nową działalność.

Zawartość merytoryczna dokumentu jest spójna z Zasadami i inicjatywami zewnętrznymi popieranymi przez Fundację PODAJ DALEJ. Zawiera informacje dotyczące oddziaływania społecznego wynikające z realizacji celów statutowych, a także ze współpracy z biznesem, co pokazujemy na konkretnych przykładach.

Jesteśmy przekonani, że mierzenie wpływu społecznego ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla organizacji pozarządowych, które rozwiązują ważne problemy społeczne. Jesteśmy w stanie efektywnie pomagać tylko wówczas, gdy znamy potrzeby, ograniczenia, możliwości, ale też marzenia naszych Podopiecznych!

Dlatego właśnie od początku istnienia Fundacji pracujemy nie tylko DLA, ale WSPÓLNIE Z osobami z niepełnosprawnością. Z uwagą monitorujemy postępy pracy każdego Podopiecznego, aby wykorzystał 100% swoich możliwości! Nie szukamy ograniczeń, ale znajdujemy obszary, które można rozwinąć nawet u osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wierzymy, że w każdym drzemie potencjał, który odnaleziony i uruchomiony może zmienić życie o 180 stopni!

Piotr Darnikowski

Nigdy nie przypuszczałem, że po tym co się stało znajdę się w takim miejscu. Nie zrażałem się niepowodzeniami. Nie raz spadłem z wózka, łóżka i nabiłem sobie siniaki. To najlepszy sposób, by nauczyć się samodzielności. Nie wszystko przychodzi od razu. To wymaga pracy, ale nie należy rzucać się na głęboką wodę. Trzeba kierować się tylko zasadą małych kroków. To próbuję przekazać tym, którym dziś pomagam – wyjaśnia Piotr Darnikowski, który stracił sprawność w wyniku wypadku motocyklowego i porusza się na wózku. W 2012 roku wziął udział w Paraolimpiadzie w Londynie jako reprezentant Polski w koszykówce na wózkach, a na co dzień pracuje w Fundacji PODAJ DALEJ jako trener niezależnego życia. Jest też trenerem naszych najmłodszych koszykarzy na wózkach!

Zdjęcia, które wykorzystaliśmy w Raporcie powstały dzięki fotografom, którzy towarzyszą nam w działaniach. Są wśród nich: Marika Sypniewska, Anita Ziarniak – Pani Antena, Martyna Zgierska, Lidia Ostrowska, Radek Kupidura i Krzysztof Nowak. Pięknie Wam dziękujemy ❤

* Do naszego pierwszego Raportu dołączaliśmy rękawicę kuchenną wraz z zaproszeniem do udziału w doświadczeniu. Prosiliśmy o założenie rękawicy i napisanie do nas e-maila. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, jak trudno jest pracować na komputerze, gdy dłonie są bezwładne po wypadku. W odpowiedzi na maile wysyłaliśmy krótki film, w którym Maciej pokazuje jak posługuje się klawiaturą komputera mimo bezwładnych rąk.

<< poprzedni  –  następny >>