Grupa ponad 30 dorosłych osób znajduje się na trawie pod dużym drzewem bez liści (wczesna jesień). Są kolorowo ubrani, część stoi, kilka osób siedzi na trawie, jeszcze inni siedzą na wózkach inwalidzkich.

Dobra praca

Motorem każdej idei są ludzie. Najwyższą wartość stanowi dla nas niezależność i samodzielność, a w pracy kierujemy się zasadą WSPÓLNIE Z niepełnosprawnymi, a nie ZA nich/ DLA nich.

Miejsca naszej pracy, czyli siedziba Fundacji oraz mieszkania treningowe są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W 2017 roku Fundacja zatrudniała 25 osób (18 kobiet i 7 mężczyzn), w tym 7 ze znacznym stopniem  niepełnosprawności (3 kobiety i 4 mężczyzn). W 2018 roku zatrudnienie wzrosło do 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn), w tym 9 ze znacznym stopniem  niepełnosprawności (5 kobiet i 4 mężczyzn). Rok później w Fundacji zatrudnione na umowę o pracę były 33 osoby (22 kobiety i 11 mężczyzn), w tym 8 ze znacznym stopniem  niepełnosprawności (4 kobiety i 4 mężczyzn).

Na wykresie kolumnowym pokazana została liczba osób zatrudnionych w Fundacji w latach 2017 - 2019 z podziałem na płeć (dane zaprezentowano również w treści powyżej).
Na wykresie pierścieniowym pokazany został procentowy udział osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w Fundacji (dane zaprezentowano również w treści powyżej).

W latach 2018 i 2019 zatrudnialiśmy 95 osób na umowę – zlecenie (w tym 50 kobiet i 45 mężczyzn).

Nasza praca jest trudna i wymagająca. Zachęcamy pracowników i wolontariuszy do podwyższania kwalifikacji chcąc zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług oraz niegasnącą motywację do pracy.

W 2017 roku suma godzin szkoleniowych dla pracowników Fundacji wyniosła ponad 1000, co daje 40 godzin szkoleniowych na pracownika w roku. W 2018 roku suma godzin szkoleniowych wyniosła 1874, co daje 62 godz. szkoleniowych na pracownika w roku. W 2019 roku suma godzin szkoleniowych wyniosła 2259, co daje 68 godz. szkoleniowych na pracownika w roku.

Na wykresie kolumnowym zaprezentowano liczbę godzin szkoleniownych na pracownika w latach 2017 - 2019 (dane zaprezentowano również w treści powyżej).

W 2018 roku 31 osób wzięło udział w dwudniowym szkoleniu „Budowanie zespołu”. Zostaliśmy zakwalifikowani do kolejnej edycji programu PSIK Social Business Accelerator, w którym wsparcia kompetencyjnego udzielają profesjonaliści związani z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych. Wsparcie w formie coachingu dla osób zarządzających Fundacją – 42 godz. oraz warsztat – 8 godz. (2018 rok) i 16 godz. coachingu oraz warsztat – 8 godz. (2019). W 2018 roku jeden pracownik ukończył kurs na wychowawcę wypoczynku (36 godz.), a rok później cztery kolejne osoby.

W 2018 roku nasi pracownicy wzięli udział w specjalistycznych szkoleniach (łącznie 128 godz.) podnosząc kwalifikacje zawodowe, aby zapewnić Podopiecznym jeszcze lepsze i nowoczesne metody terapii i rehabilitacji (m.in. terapia bazalna I i II stopień, terapia nerwu twarzowego, terapia dysfagii, koncepcja Hallwicka, terapia dziecka ze spektrum autyzmu). W roku 2019 tych godzin było ponad 310, a przykładowa tematyka szkoleń to: wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością, efektywne metody wywoływania głosek, gesty obrazujące ruchy artykulatorów, wykorzystanie C- Eye w neurorehabilitacji, teoria i praktyka EEG Biofeedback, elektrostymulacja w logopedii.

Na zdjęciu po lewej stronie stoi kobieta, a po prawej na wózku siedzi krótko ostryżony mężczyzna. Obydwoje uśmiechnięci, trzymają w rękach i pokazują Certyfikaty instruktora sportu osób niepełnosprawnych.

W 2019 roku dwie osoby ukończyły z powodzeniem kurs na instruktora sportu osób niepełnosprawnych (łącznie 304 godziny).

W 2018 roku dla naszych pracowników przeprowadziliśmy blisko 220 godzin szkoleń, a w 2019 roku blisko 400  godzin szkoleń, podczas których poznali aspekty i procedury opieki i pracy z osobą z niepełnosprawnością, np. asystowanie osobie z niepełnosprawnością, pierwsza pomoc przedmedyczna, profilaktyka powikłań urologicznych, obsługa osoby z niepełnosprawnością w transporcie zbiorowym, techniki poruszania się na wózku.

W 2019 roku 4 osoby wzięły udział w warsztacie Asystent osoby z niepełnosprawnością w wymiarze 60 godzin – 20 godz. teorii i 40 praktyki (łącznie 420 godzin). Wśród zagadnień tego warsztatu znalazły się m.in.: potrzeby osób z niepełnosprawnością wynikające z jednostek chorobowych, rehabilitacja medyczna, społeczna, zawodowa; planowanie pracy asystenta osobistego, prawa i obowiązki osób z niepełnosprawnością, korzystanie z dofinansowań ze środków PFRON i innych; rehabilitacja zawodowa, zasady komunikacji i motywowania, problemy zdrowotne osób poruszających się na wózkach; zasady współpracy z opiekunami faktycznymi; podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, nauka cewnikowania, zakładanie uridonu, zmiana opatrunków, zasady poruszania się na wózku inwalidzkim, zasady asystowania, znaczenie sportu dla zwiększenia umiejętności samoobsługowych – asystowanie podczas zajęć aktywnej rehabilitacji i sportowych, treningi umiejętności, metody pracy asystenta i.in.

Dwie kobiety stoją za stołem, na któym leży fantom do nauki pielęgnacji. Kobieta stojąca z lewej ma rękawiczki i strzykawkę w rękach i przepłukuje wężyk cewnika. Kobieta stojąca z uwagą przygląda się tej czynności.

W 2018 roku 6 osób, wzięło udział w warsztatach arteterapii, m.in. teatroterapia, choreoterapia, biblioterapia, muzykoterapia (łącznie 312 godzin). W 2019 roku 4 osoby wzięły udział w podobnych warsztatach w wymiarze 240 godzin.

Dział księgowości i koordynatorzy również brali udział w szkoleniach dotyczących rozliczania projektów i ochrony danych osobowych – w 2018 roku łącznie 30 godz.

Zespół Fundacji zgłębiał też wiedzę z obszaru fundraisingu i social mediów – 54 godziny w 2018 roku  i udział w 3-dniowej międzynarodowej konferencji w Bratysławie (CEE Fundraising Conference) oraz rocznym kursie storytellingu biznesowego (online). W 2019 roku skorzystaliśmy z 66 godzin szkoleń z obszaru fundraisingu, storytellingu i social mediów. Wzięliśmy udział w kilkunastu imprezach i spotkaniach, podczas których promowaliśmy idee niezależnego życia i  działalność Fundacji PODAJ DALEJ, m.in. Międzynarodowe Targi w Krakowie (promocja kalendarza Fundacji); Targi CSR w Warszawie (udział w panelu dyskusyjnym firmy VELUX: Odpowiedzialność – zobacz to czego nie widać od razu); SANS 2019 Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych, charytatywny Turniej Piłki Nożnej ING 2019; gdzie odebraliśmy czek na 10 000 zł dla Osady Janaszkowo; udział w debacie konstytucyjnej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach osób z niepełnosprawnościami; Mobility of Youth Workers na Łotwie (Erasmus+), Targi Ślubne w Warszawie, Przyborowie i Koninie, debata na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną i konferencje pracy socjalnej w PWSZ w Koninie.

<< poprzedni  –  następny >>